מלחמת טנקים

בואו לשלוט בטנק באיזור שכולו מלחמה! זזים בעזרת המקשים W A S D תוך כדי שמכוונים ויורים עם העכבר. האיזור מלא בטנקים אחרים והם אכן אויבים ראויים שינסו לפוצץ את הטנק שלכם. פוצצו אותם בהקדם, או התפוצצו!