ארנב הירקות

באני הארנב אוהב מאוד ירקות, אך אבוי - הם לפתע קמו לתחייה! עכשיו עליו להילחם בירקות שמחבריו הטובים הפכו לרעים. הוא יכה אותם או ירה עליהם עם אקדחים שיפילו ציפורים מהשמיים. חסלו את כל הירקות שהפכו לרעים על מנת לעבור לשלבים הבאים שיהיו בהבטחה יותר קשים.